NAŠE USLUGE

SERVIS NASADNIH INSTRUMENATA

SERVIS STOMATOLOŠKIH APARATA

SERVIS AUTOKLAVA I SUVIH STERILIZATORA

DEMONTAŽA I MONTAŽA STOMATOLOŠKIH RADNIH MESTA