Turbina K9


- Za borere turbinske 1,6mm
- Četvorostruka mlaznica za hlađenje borera
- Maksimalna brzina 400.000 rpm
- Svetlo: optički provodnik
- Priključak: multiflex spojnica

Cena proizvoda 0 EUR