Mikromotor CH660 LED


Električni mikromotor sa svetlom CH 660 LED.
Telo mikromotora je proizvedeno od nerđajućeg čelika kako bi se minimizirala težina ovog stomatološkog instrumenta. Higijena mikromotora je obezbeđena sterilizacijom na 135°C.
Priključak mikromotora kompatibilan crevima i za Kavo mikromotore
- Intra K-Lux 190,
- Intra K-Lux 196,
- Intra K-Lux 200.

Cena proizvoda 520 EUR